Poslední aktualizace: 21.08.2010
Dnes je Úterý, 23. duben 2024

Jizerskohorské pomníčky


Seznam
Mapa
Odkazy

Pomník

Pomník

GPS souřadnice pomníčků /175/ ve formátu .WPT ke stažení

jizerpom@email.cz

Porscheho smrt r. 1874 

Typ objektu: pomník
Kategorie: vraždy a loupeže
Rok události:  1874

WGS 84-E: 15°09'02.30''
WGS 84-N: 50°49'50.20''

Poznámka: Pomník leží na levém břehu Černé Nisy asi kilometr od pramene

  Fotografie
 
 
Zpět na seznam


Příběh
Statkář Václav Porsche z Harcova u Liberce dne 25. června 1874 časně ráno vstal a odešel za obchodem na Novou louku, vzal si dvě stě zlatek. Rozloučil se a pěšky odešel do hor. Večer na něj rodina marně čekala. Druhý den již po něm pátralo mnoho lidí. Objevilo se několik svědků, kteří Václava Porscheho spatřili předešlého dne při jeho cestě do lesů: kolem deváté hodiny prý prošel Bedřichovem na Novou louku se svezl s povozníkem Ulrichem, nedaleko odtud ho potkal bedřichovský hostinský Jantsch a konečně již za Novou loukou u Gregorova kříže na křižovatce Hejnické cesty jej viděl dřevorubec Ulrich. A tak již v časném dopoledni nalezl týž dřevorubec na rozlehlé pasece na břehu Nisy Porscheho tak, jak odešel předešlého dne z domova. Opodál ležela hůl - Václav Porsche byl mrtev. Úkladně zavražděn a oloupen o peníze a o hodinky. Soudní komise pak zjistila úkladné zastřelení: na druhém, hustě zarostlém břehu Nisy, asi 35 kroků od mrtvého, nalezli barchetový hadřík na ucpávání nábojů. Dosud voněl střelným prachem. Dřevorubci vypověděli, že toho dne slyšeli v lesích pod Hřbítkem padnout rychle za sebou dvě rány z pušky. Víc se o vraždě vyšetřit nedalo. V říjnu téhož roku se na zarůstající pasece objevil černý obelisk. Dlouhý nápis dodnes připomíná vraždu v jizerskohorských lesích.

Zde na tomto místě byl 25. června 1874 dopoledne
mezi 10. a 11. hodinou, když procházel touto pasekou
za obchodem s kůrou a dřevem, úkladně zastřelen
ranou do krku ze vzdálenosti 30-40 kroků dosud
neznámým vrahem a oloupen o hodinky a hotovost
Václav PORSCHE
statkář z Doubí, bydlící ve Starém Harcově.
Zemřel bez smrtelného zápasu v 31. roce života
a zanechal pět nezaopatřených dětí a truchlící manželku,
která očekávala šesté dítě. Byl pohřben na hřbitově ve Starém Harcově.
Lepší onen svět Ti budiž odměnou za věrný a šlechetný pozemský život.
Tento pomník mu postavil jeho tchán Vavřinec Stracke,
statkář a obchodník dřevem ve Starém Harcově, v říjnu 1874

Porscheho vrah byl dopaden až po 14 letech. Jistý člověk prozradil četníkům, že jeho příbuzný Prediger z Desné se před mnoha lety vrátil z lesa se spoustou peněz. Četníci zatkli Predigera hned v zaměstnání v brusírně kamenů. Devětatřicetiletý, téměř negramotný brusič skla nevalné pověsti a otec dvou nezaopatřených dětí se po krátkém zapírání a vytáčení v pláči a vzlykání přiznal. Porscheho vrah se do Jizerských hor nikdy nevrátil: zemřel ve vězení.
(Citace z knihy M. Nevrlého: Kniha o Jizerských horách)
 

Zpět na seznam